Подкрепете ни

ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО СЪВЕСТНИТЕ ХОРА
ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ

Дълг на всички вярващи и съвестни хора е да полагат усилия за разпространяването на морала, на който ни учи Корана, из цялото човечество. С айята: "И нека сред вас има общност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява порицаваното! Тези са сполучилите." (Сура Ал-Имран, 104), Бог е съобщил на хората в Корана този техен дълг. В един друг айят пък Бог е повелил на хората следното: "... И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах..." (Сура Мaида, 48). Поради тази причина всеки човек, според притежаваните от него възможности, трябва да призовава хората към доброто и да се опитва да подкрепи оповестяването на моралните ценности от Корана.

Възможно е човек да не притежава достатъчно материални средства, за да направи това; може да не притежава достатъчно време, което да може да отдели за един такъв вид дейност. Но всеки човек, който използва съвестта си, в зависимост от средствата, с които разполага, винаги може да намери какво да направи. Човек може да не може да издава книги и да ги раздава на хората; може да не може да записва научнопопулярни филми, които представят морала от Корана; може да не може да подготвя уеб сайтове представящи Исляма. При една такава ситуация това, което остава на човек да направи, би могло да бъде разпространяването на полезните трудове, които другите са произвели с големи усилия.

Всеки един от тези хора може да препоръчва тези книги на дошлите му в къщи гости, на клиентите пристигнали в офиса, на приятелите му от училище, на останалите членове на сдружението, в което членува. Ако издава списание – в това списание, ако има връзка с телевизионни канали – в телевизионните програми, може да направи представяне на произведенията на Харун Яхя и да насърчи хората да ги прочетат, гледат или слушат. Може да развие и да ни изпрати нови идеи по отношение на това, какво може да се направи, за да може тези произведения да достигнат до една по-широка публика и за да може моралът, на който ни учи Корана, да бъде разпространен по-добре сред хората. Това, което трябва да направи се състои единствено в натискането на един клавиш и изпращането на съобщение. Освен това, отново натискайки само един клавиш, може да представи на близките си интернет страниците, книгите и останалите произведения на Харун Яхя.

Както се вижда, за човек, който наистина иска да изпълни задължението си за оповестяване на вярата и който търси начини за това, има много какво да се направи. Важното е човек да използва искрено разума и съвеста си в това отношение. В айятите от Корана Бог е съобщил тази истина на хората:


"Това е напомняне. Който желае, поема пътя към своя Господ." (Сура Музаммил, 19)

"... За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход." (Сура Талак, 2)

Именно поради това единствено оценяването на труда положен за оповестяването на моралните ценности от Корана, без да се извършва някакво усилие в тази насока е несъвместимо с идеята за съвестност на един вярващ. В Съдния ден Бог може да държи отговорен дадения човек за едно такова поведение. През време, когато мюсюлманите са под един голям натиск в различни части от света, и особено в места като Палестина, Чечения и Източен Туркистан, от голямо значение за вярващите е да се подкрепят помежду си. Това изисква по-доброто използване на ограниченото време и една постоянна работа за подкрепата на разпространяването на моралните ценности от Корана. Ако бъдат обединени всички положени благочестиви усилия, независимо от това дали са малки или големи, то тогава с Божия помощ те ще се превърнат в средство за разпространяването на добрите нрави сред всички хора. Същевремено това е и отговорност, която Бог е дал на всички мюсюлмани. Тази Божия заповед е съобщена в Корана така:

"Аллах обича онези, които полагат усилия по Неговия път в редица, сякаш са здрава крепост." (Сура Сафф, 4)

 

Как бихте могли да помогнете?

В раздела озаглавен “Как бихте могли да помогнете” можете да откриете повече за това какво хората могат да направят, за да може тези книги, които оповестяват моралните ценности от Корана, да достигнат до една по-широка публика.

Ако сте съгласни с разказаните в творбите на Харун Яхя истини и искате те да достигнат до повече хора, то съществуват много неща, които можете да направите:

Вие можете да препоръчате уеб сайтовете на Харун Яхя на всички ваши приятели и да ги насърчите да станат членове на тези страници. Можете да изпратите на познатите си мейл с адресите на интернет страниците на Харун Яхя. За да направите това ще е достатъчно само да натиснете един-единствен клавиш. Ето така работата, която ще ви отнеме секунда – две, ще се превърне в едно голямо дело за разпространяването на моралните ценности от Корана.

Когато разговаряте с вашите гости, когато говорите с приятели по време на пътуване с превозни средства като кола, автобус, ферибот, или дори докато вървите пеша, вие можете да представите, предварително подготвените от вас теми от книгите на Харун Яхя, и по този начин да предотвратите загубата на време в празни приказки. За това няма да е необходимо да отделяте специално време, едно време, което така или иначе ще ви мине в разговори, вие просто ще го използвате за нещо по-полезно.

Вие можете да оставите книгите на Харун Яхя в училищната библиотека, в чакалните, в домашната ви библиотека или в други подобни места, така че да позволите на хората да имат по-лесен достъп до истините. Всичко това би ви отнело не повече от няколко минути.

Вие можете да насърчавате книжарниците от вашия квартал да осъществяват продажбата на произведенията на Харун Яхя и да ги излагат по най-добрия начин. Отправянето на едно такова предложение към съответните книжарници също не би ви отнело повече от няколко минути.

Можете да се абонирате за книгите на Харун Яхя и да направите абонати и останалите хора от обкръжението ви. По този начин ще имате възможността да проследите отблизо тълкуванията на Корана, отнасящи се до днешни дни, и съвременните научни развития доказващи наличието на Бог.

Можете да закупите или свалите безплатно от нашите уеб страници научнопопулярните филми на Харун Яхя и да ги гледате заедно с приятели или със семейството ви. Бихте могли да осигурите прожектирането им на колективни събирания. Нещо повече, вие можете да ги разможавате колкото си искате и да ги разпространявате както си пожелаете.

Можете да ни съобщите, да ни препоръчате по-напреднали технологии, които бихме могли да използваме в нашите интернет страници или в останалите произведения. За да направите това също ще ви е необходимо само изпращането на едно съобщение от компютъра ви.

Вие можете да се подготвите от културна гледна точка за идейната борба срещу нерелигиозните, изкривени идеологии като атеизъм, комунизъм и фашизъм, посредством сведенията от произведенията на Харун Яхя, и по този начин да помогнете на останалите да поемат по правия път.

Можете да откриете доброволни преводачи така, че творбите на Харун Яхя да могат да бъдат преведени на чужди езици. Правейки това, благодарение на вас хората от всички страни по света ще научат за моралните ценности, на които ни учи Корана.

Вие можете да помогнете филмите и звукозаписните касети, подготвени с помощта на произведенията на Харун Яхя, да бъдат излъчвани по местните телевизионни или радио канали в областа, в която живеете. Можете да посредничите и за излъчването им по чуждестранните канали, като по този начин да предоставите възможността хората от цял свят да станат свидетели на Божието сътворение. Ако имате възможнос за разпространяването на филмите или звукозаписните касети можете посредством настоящия сайт да ни пратите мейл, за да ви изпратим безплатни образци.

Можете да помогнете за публикуването на статиите на Харун Яхя в националната или местна преса. За това също моля осъществете контакт с нас. По този начин редовно ще можете да изпращате статии до списанията или вестниците, с които сте се споразумяли, ако е необходимо можете да им доставите статиите и с предварително подготвено художествено оформление.

Можете да отпечатвате и разпространявате книгите на Харун Яхя без да плащате авторски права, но при положение, че осъществите контакт с нас и при условие,че се придържате към текста.

Вие можете да се самообучите в областта на научната невалидност на еволюционната теория и да разкажете на хората за истината за сътворението под формата на конферентен говорител. Можете да осведомите хората за измами като дарвинизма и материализма и да покажете как науката доказва сътворението.

Можете да помогнете хората визуално да се запознаят с истината посредством организирането, от самият вас или като част от някаква организация, на конференции на тема Чудесата на Корана, Сътворението на Вселената или Истината за сътворението.

Вие можете да откриете личности или организации, които да публикуват или разпространяват в чужбина произведенията преведени на чужди езици. Имайки предвид колко голям е разрушителният ефект на атеистичната философия по цял свят, то става ясно колко бързо тези дейности трябва да бъдат извършени.

Можете да осъществите контакт с нас по отношение на тези и всички подобни дейности на адрес: infobg@harunyahya.com

Ако дейности от този сорт, всяка една, от които означава съществена подкрепа, бъдат извършвани съблюдавайки Божието одобрение, то с Божие позволение те ще доведат и до големи нравствени облаги. Защото както е съобщено и в един от айятите на Корана: "Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него..." (Сура Ниса, 85)

Можете да поставите линк на сайта на Харун Яхя на вашата страница или да насърчите уебдизайнерите, които познавате, да направят това. Тук има няколко банери, които бихте могли да използвате: http://www.harunyahya.org/banner_eng.html

Работете с Нас

ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ПРЕВОДАЧИ, ИЗДАТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ

    Цялата поредица от произведения на Харун Яхя, в оригинал на турски език, е около 190 заглавия и обхваща едно широко разнообразие от теми. Тази ценна сбирка отчасти е преведена и отпечатана на множество чужди езици и е привлекла внимание от целия свят. Това е и причината, поради която еволюционното периодично списание Ню Сайънтист (New Scientist) определя г-н Яхя като "международен герой".

    Но има още твърде много какво да се направи. Целта е цялата поредица от произведения на Харун Яхя да се преведе на всички езици. Започвайки с български, английски, немски, френски, испански, италиански, руски, арабски, китайски, малайзийски, индонезийски, урду и всеки, повече или по-малко, говорящ език на земята, са пътища, които произведенията на Харун Яхя трябва да изминат.

    В името на това глобално културно усилие ние призоваваме всички преводачи, издатели и дистрибутори от цял свят да се присъединят към нас. Съществуват няколко важни момента, които биха представлявали интерес за тях:

    1) Творбите на Харун Яхя са инициатива с нестопанска цел. Нито авторът, нито неговите колеги и помощници се стремят към финансова печалба. Ето защо ние сме склонни да приемем условия, които да бъдат в полза на издателите и дистрибуторите.

    2) Творбите на Харун Яхя са много популярни във всяка държава и общество, до които са достигнали. В Турция общия брой продадени екземпляри достига няколко милиона. В англо говорящите държави, особено измежду Мюсюлманското общество, произведенията на автора са спечелили бърза и обширна популярност. Същото се отнася и за останалите езици. Поради тази причина публикуването или разпространяването на книгите на Харун Яхя би създало един много широк пазар за всеки издател или дистрибутор.

    3) Най-важното сред всичко е идеалистичното усилие, което се полага единствено в името на Бог и в полза на човечеството. Следователно, всеки, който се присъедини към това усилие на добра воля ще получи една душевна печалба. Както Бог е низпослал в Корана: "Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него..." (4:85).

    И така, всеки, който иска да допринесе за превода, издаването или разпространяването на книгите на Харун Яхя, моля нека осъществи контакт с нас. Всеки, който познава преводачи, издатели или дистрибутори, които биха проявили интерес, моля информирайте ги за нашата дейност.
Вашите въпроси, препоръки и предложения са добре дошли на адрес: http://bg.harunyahya.com/bilgi/contact-us

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top