Съвестните хора не биха взели под внимание предубедени уеб сайтове като Уикипедия, а единствено наличните факти

Всеки, който внимателно наблюдава света и рационално оценява развитието в световен мащаб, неизбежно би видял текущата културна борба между доброто и злото през историята. От едната страна са хората, които се застъпват за любовта и страха от Господа, добротата, братството, мира и приятелството, докато от другата са тези, които насърчават дегенерацията, предизвикват конфликти и войни, и отнемат щастието на хората. Болезнено е, че макар хората на омраза и конфликти, които искат да елиминират понятията за семейство и морал, се подкрепят взаимно при всяка една възможност и действат съвместно, докато тези, които искат да видят моралните ценности да властват по цял свят, както Бог заповядва, често не действат заедно. Всъщност, раздялата на доброто е дело организирано от злото; черната пропаганда извършена срещу добрите хора чрез комуникационните средства като вестници, списания, телевизия и интернет, често е основната причина, поради която те не могат да се съберат.

Вярващите трябва да избягват да действат въз основа на слухове, без да обърнат внимание на творбите на другите и да разгледат полезните резултати от тези творби или да получат директна информация от тях. В светите книги и на трите религии е написано, че вярващите ще бъдат подложени на клевети, нелепи обвинения, и че понякога ще бъдат несправедливо съдени поради тези обвинения. Според заповедите на трите Авраамови религии вярващите не съдят друг вярващ, без да проучат и разследват това, което са чули, или открият истината. Това е така, защото те осъзнават факта, че всеки вярващ, който служи в името на Бога, може да се превърне в мишена на различни опити за клевета, лъжи, натиск и заплахи от страна на тези, които искат да попречат на дейността им. Една от основните причини, стоящи зад тези опити за клеветничество, е да се предотврати разпространението на моралните ценности на религията, убеждавайки хората да се отдалечат от вярващите.

Едно от най-често използваните средства срещу вярващите през този век, който обикновено е представян като информационен или интернет век, несъмнено са уебсайтовете. И по-специално тези, чието съдържание се съставя от потребители без абонамент или заплащане, като например Уикипедия, и могат лесно да достигат до големи маси от хора. Уикипедия описва себе си като „свободна енциклопедия“, но многобройните приложения на уебсайта показват точно обратното.

Уикипедия е доминирана от подход, характеризиращ се с едностранна предубедена информация и с един вид цензурна система, която поддържа определен манталитет и светоглед. Множество инциденти, свързани с Уикипедия, разкриват тази истина.

Два примера от безброй други, които разкриват факта, че Уикипедия всъщност не е свободна

Първият от тях е относно страницата на Уикипедия, създадена за д-р Гюнтер Бехли, известния палеонтолог директор на Природонаучния музей в Щутгарт, Германия. Д-р Гюнтер Бехли организирал изложба в музея по повод 150-годишнината от рождението на Дарвин. Бехли поставил няколко креационистки книги от едната страна на везните и книгата „Произходът на видовете“ на Дарвин от другата, показвайки, че книгата на Дарвин е очевидно по-тежка. Тъй като изложбата привлекла внимание и била насрочена пресконференция, Бехли започнал да чете научни книги, застъпващи се за Сътворението, за да може да отговори на въпросите на журналистите. След като завършил  своето четене и проучване Бехли осъзнал, че дарвинизмът не е теория, която може да бъде защитавана и заявил, че сега вярва в Сътворението и еволюционната теория е погрешна. Непосредствено след изявлението му, подобно на това, което се случило преди с много от учените, защитаващи Сътворението, Бехли бил отстранен от поста му в музея.

Докато страницата относно д-р Бехли съдържаше обширна информация за него, когато защитаваше дарвинизма, то след като отрече еволюцията Уикипедия я изтри.[i]

Втория случай е свързан със страницата в Уикипедия на Уолтър Брадли, виден професор в Университета Бейлор. С богатия си опит в научните изследвания, издателство и образование, проф. Брадли е известен и с научните си публикации и книги, подкрепящи Сътворението. През април 2017 г. Уикипедия цензурира страницата на Брадли, като понижава съдържанието й на два много кратки параграфа.[ii]

Уикипедия под натиск

Тези два случая показват, че Уикипедия е под толкова силен дарвинистки натиск, че не може да даде място на учените, които изразяват свои собствени мнения. Всъщност, тези, които се застъпват за еволюцията днес, работят усилено, за да премахнат онези, които разкриват научните открития, които са факти за Сътворението, от научните институции, медии и дори от интернет. Един млад студент, който каже, че „еволюцията не се е случила“, не може да премине изпитите на образователните институции и един такъв учен не може да преследва академична кариера. Нещо повече онези, които твърдят, че действат в името на науката, не могат дори да я толерират, когато видят, че науката в действителност доказва истината за Сътворението.

Днес съществуването на дарвинистка диктатура по цял свят е неоспорим факт. Тази диктатура не толерира представянето на различни мнения и научни доказателства, но продължава своята едностранна пропаганда с цел дискредитиране на креационистите и представянето им като антинаучни консерватори. Уикипедия трябва да се въздържа от това да бъде една от медиите, използвани под влиянието на дарвинистката диктатура.

Всъщност креационистът д-р Гюнтер Бехли, чиято страница бе изтрита от Уикипедия, и за който се твърди, че е „маловажен“, е един от най-значителните колекционери на фосили в света. Бехли е толкова важен палеонтолог, че множество видове бяха кръстени на него. Въпреки това Уикипедия счита Бехли за „маловажен“ единствено поради антидарвинския му доклад.

Писмените записи в Уикипедия се преглеждат и редактират от до голяма степен анонимни личности. Тези редактори имат пристрастно отношение не само към еволюцията и сътворението, но и към всяка друга общност, която противоречи на собствената им идеология. Обикновено се позволява предоставянето на невярна информация относно религиозни хора, които вярват в съществуването на Бог, и които се противопоставят на материалистическите идеологии, и не се разрешават корекции на тези грешки. Молбите и опитите за коригиране на информацията в този вид съдържания постоянно биват отхвърляни. Това показва, че Уикипедия не се интересува много от коректността на информацията, която съдържа, но със сигурност се интересува от това дали тя съответства на определена идеология или не.
Очевидно е, че Уикипедия има идеологически дневен ред и далеч не е обективна.

Мюсюлмани, евреи и християни трябва да си сътрудничат срещу начина на мислене, което Уикипедия символизира

Пристрастеното отношение на Уикипедия е отношение прието спрямо всички вярващи от всяка религия. Когато вярващите се сблъскат с едно такова отношение, не би било уместно да кажат: „Това отношение е насочено към мюсюлманите, следователно не ни засяга“ или „Това е отношение срещу християните, а не срещу нас“. Напротив, когато съществува някакво отношение към вярата, религията или вярата в Сътворението, всички вярващи мюсюлмани, християни и евреи трябва да се обединят, взаимно да се защитят и подкрепят. Всяко противно действие би довело до разделение сред вярващите, а именно точно това, което дарвинистката диктатура иска. Не бива да забравяме, че: дарвинистите искат да попречат на креационистите, които са религиозни и добри хора, да се обединят и да работят заедно, за да разпространят Божията Слава.

Тези, които се застъпват за мирa, приятелството и добротата, винаги са били потискани, подлагани на лъжи и скандални клеветнически кампании от страна на обществото през историята.
Пророкът Исус и неговите апостоли били подложени на множество клеветнически обвинения като „лудост, преследване на личен интерес, създаване на нова религия“ и преминали през множество изпитания. Първите християни обаче не обърнали внимание на тези клевети и продължили да защитават и подкрепят Пророка Исус и неговите апостоли. Те приели тези непристойни обвинения на злите хора като доказателство, че са на прав път.
Въпреки всичко, имало такива, които мислели повърхностно и позволили на тези обвинения да ги отклонят. В параграфите от Библията, отнасящи се до изпитанията, пред които били изправени вярващите, също са споменати и слабите личности, които не могли да проявят смелост да подкрепят искрените вярващи.
  1. … и те всички (апостолите) бяха единодушно в Соломоновия трем. От другите никой не смееше да се присъедини към тях, а народът ги величаеше. (Деяния, 5:12-13)
  2. Пророка Исус (м.н.): Но вие внимавайте за самите себе си. Защото ще ви предадат на съдилища… ще бъдете бити, пред управници и царе ще бъдете изправени заради мене, за да свидетелствате пред тях. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, но говорете, каквото ви бъде внушено в онзи час. Понеже не сте вие, които ще говорите, а Бог. (Марк, 13:9,11)
  1. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен. (Марк, 13:13)
  2. … (Пророка Исус (м.н.) каза:) … Но преди всичко това ще ви залавят и преследват, ще ви предават в тъмници и ще ви отвеждат при царе и управници заради моето име. И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. И ще бъдете мразени от всички поради моето име. Но и косъм от главата ви няма да падне. С търпението си ще придобиете истински живот. (Лука, 21:12, 16-19)
  3. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име... Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува. (1 Петрово, 4:14,16)
  1. Но ти проследи моето учение, начин на живот, намерения, вяра, твърдост, любов, търпение, преследвания и страданията... Какви преследвания претърпях! Но Господ ме избави от всички тях. И всички, които искат да живеят благочестиво ще бъдат преследвани. А лоши хора и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. (2 Тимотей, 3:10-13)
  1. Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост, тъй като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. Търпението обаче нека да води към нещо съвършено, за да бъдете съвършени и безукорни и да не изоставате в нищо. (Послание на Яков, 1:2-4)
Ако тези, които вярват в Бог, не се съюзят, то движението на Даджал (Антихрист) ще стане по-силно
Днес безбожието се разпространява като опустошителен огън. Насилието, наркотиците, алкохолът, загубените семейни ценности, самоубийствата сред тийнейджърите и възрастните, несправедливостта и потисничеството засягат всяка една част от обществото. Единствено чрез културна борба проведена срещу философията на безбожието може да се спре това отклонение на хората в посоката, в която безбожието се опитва да ги насочи. Времето за тази културна борба вече настъпи. Добрите хора трябва да се съюзят, да обединят средствата си и да проведат общи научни дейности възможно най-скоро.
При стартиране на ново съвместно начинание несъмнено би било сериозна грешка ако вярващите се откажат от подобно сътрудничество поради информацията, получена от предубедени източници като Уикипедия. Ръководството, което насочва мислите на вярващите за даден човек или дейност, трябва да бъде това, което са научили от техните свещени книги, съвест, ум и прозорливост. Един дарвинистки/материалистически източник, който отрича съществуването на Бог и притежава пристрастно отношение към религиозните хора, никога не може да бъде надежден водач за вярващите. Несъмнено би било смущаващо и унизително ако човек се откаже от определена благотворна работа поради грешната информация, предоставена от един такъв източник.
Християните, евреите, мюсюлманите и всички добри хора по света могат единствено да постигнат успех ако се съюзят срещу злото, което движението на даджала (антихриста) е организирало по целия свят. Всяко обвързано и решително усилие, направено без да се попадне в капаните подложени от движението на даджал, за да предотврати този съюз, е съществена стъпка за царуването на Истината. Всички вярващи трябва да се стремят да бъдат инициатори в доминирането на доброто. В един велик и исторически период, като „Последните времена“, без съмнение би било безсрамие човек да стои настрана и да остане безучастен в културната борба на вярващите, най-вече да прави отстъпки от истината обръщайки внимание на опитите за клевети и пълни лъжи, насочени към вярващите, от страна на онези, които се опитват да разпространяват злото.

[i] https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/

[ii] https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradley_(engineer)

2017-12-21 01:40:19

За този сайт | Направи начална страница | Добави към любими | RSS Feed
Всички материали могат да бъдат копирани, отпечатвани и разпространявани с позоваване към тази страница
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Харун Яхя. www.harunyahya.bg
page_top